Grantová výzva Spotřebitelského fóra (2023)

Výzva k předkládání návrhů projektů v grantovém programu Spotřebitelského fóra

Zapsaný ústav Spotřebitelské fórum v rámci svých aktivit na podporu spotřebitelských organizací a jejich činnosti v České republice hodlá v rámci svého grantového programu přispět na projekty spotřebitelských organizací v oblasti ochrany spotřebitele v roce 2023.

Po zhodnocení přínosnosti projektu může být vybranému projektu udělena podpora až do výše 30 000,- Kč. Podpora může být v tomto grantovém programu udělena až 2 projektům. Předmětem žádostí mohou být zejména následující projekty (včetně interních mzdových nákladů) :

  1. Implementace inovativních projektů v oblasti ochrany spotřebitele
  2. Příspěvek na spolufinancování existujícího (pokračujícího) projektu v oblasti ochrany spotřebitele, který je podpořen i z jiných zdrojů, a má zvláštní přínos pro spotřebitelskou veřejnost
  3. Projekt zpracování dat a výzkum v oblasti ochrany spotřebitele

Způsobilí žadatelé:

  • Spotřebitelská organizace působící dlouhodobě (alespoň 4 roky) na území ČR
  • Prokazatelná praxe v oblasti ochrany spotřebitele[1]

Způsob podání výzvy:

K přihláškám prosím využijte přiložený formulář. Návrhy v tomto grantovém programu se podávají do 16. ledna 2023 na adresu info@spotrebitelskeforum.cz. Na této adrese lze také zasílat případné dotazy k zadání grantového programu.

Časový plán:

Vyhodnocení návrhů proběhne v průběhu měsíce ledna 2023. Finanční prostředky budou zaslány do 1 měsíce od rozhodnutí o udělení grantového příspěvku. Realizace projektů může probíhat kdykoliv v roce 2023 a bude zakončena sepsáním krátké zprávy o dokončení projektu a jeho přínosech, která bude zveřejněna na webových stránkách Spotřebitelského fóra.

Udělení grantu Spotřebitelského fóra pro rok 2020, 2021 či 2022 nevylučuje možnost totožné organizaci účastnit se grantového programu pro rok 2023. Prostředky z grantu 2023 ale budou organizacím, které přijaly granty v předcházejících ročnících, zaslány až po splnění všech podmínek předchozích grantů, včetně sepsání krátké závěrečné zprávy o realizaci předchozího projektu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo změnit nebo zrušit grantový program.

[1] Organizace uvedené na webu MPO v sekci „Kontakty na vybrané spotřebitelské organizace“, dostupné na: https://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/uzitecne-kontakty/kontakty-na-vybrane-spotrebitelske-organizace–5724/, jsou bez dalšího považovány za způsobilé žadatele a nemusí již dále nic dokládat.

Kompletní přihlašovací formulář naleznete na tomto odkaze: SF_grant_formular_2023

 

Sdílejte