Pozvánka: KULATÝ STŮL ČESKÉ JUSTICE A EKONOMICKÉHO DENÍKU: Aktuální trendy v institutu promlčení českým i evropským pohledem

Okruhy diskuze

• Osmileté zkušenosti s konstrukcí promlčení dle nového občanského zákoníku
• Vlivy evropské legislativy a judikatury na současnou rozhodovací praxi v České republice
• Aktuální judikatura týkající se výkladu promlčení v České republice
• Institut promlčení ve specifických oblastech, např. v rámci vztahů k spotřebiteli

Úvodní prezentace

• doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D., vedoucí katedry občanského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy

Pozvaní řečníci

• JUDr. Petr Šuk, místopředseda Nejvyššího
soudu
• Mgr. Antonín Stanislav, Ph.D., náměstek
ministra spravedlnosti
• doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D., vedoucí
katedry občanského práva Právnické fakulty
Univerzity Karlovy
• Mgr. et Mgr. Kryštof Kruliš, Ph.D., předseda
správní rady Spotřebitelského fóra
• Mgr. Ing. Tomáš Střeleček, LL.M., Ph.D.,
advokát, tajemník katedry občanského práva
Právnické fakulty Univerzity Karlovy
• JUDr. Martin Solil, advokát

Pozvánka-na-kulatý-stůl (1)

Sdílejte