Pozvánka: Bezpečné obaly a materiály určené pro styk s potravinami ve světle zeleného údělu

Dne 7. června 2023 se uskutečnil kulatý diksuzní stůl na téma Bezpečné obaly a materiály určené pro styk s potravinami ve světle zeleného údělu. Kulatého stolu se také zúčastnilo Spotřebitelské fórum, Sdružení českých spotřebiteů, zástupci Státního zdravotního ústavu, zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, Potravinářské komory ČR a Asociace hotelů a restaurací ČR. Výstupem diskuzního setkání byla shoda, že naplňování strategie Green Dealu u obalů a obalových materiálů určených pro styk s potravinami je především ochrana lidského zdraví, naplňení požadavků vyplývajících z nových opatření Evropské komise a také široká edukace spotřebitelů.

Pozvánka: 626-pozvanka-na-kulaty-stul

Záznam z celé akce na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=dxkwvXmo0R4

 

Sdílejte