Kulatý stůl: Dezinformace v éře nových digitálních technologií

Dne 15. června 2023 uspořádalo Spotřebitelské fórum z.ú. diskuzní setkání na téma Dezinformace v éře nových digitálních technologií. Setkání se zúčastnili zástupci Ministerstva vnitra, Ministerstva spravedlnosti, zástupci neziskového sektoru, mediální experti a zástupci sociálních sítí. Hosté společně debatovali nad zásadními otázkami jako: jaké jsou aktuální trendy v oblasti dezinformací na sociálních sítích u nás? Jaká má být role státu v oblasti boje s dezinformacemi a jakým způsobem je možné navrhované řešení podrobit co nejširší společenské diskusi? Co již v tomto ohledu udělal neziskový sektor a jak by se měl dále zapojit? Jak mohou situaci v oblasti dezinformací posunout nové technologie v oblasti ICT, které lze očekávat v následujících letech?

Rozvoj digitálních technologií a internetových služeb přinesl zásadní proměnu způsobu, jak vzájemně komunikujeme a získáváme informace. Tyto změny působí na tvůrce obsahu, zadavatele inzerce i na jejich publikum. Výrazným novým hráčem, se kterým musí všichni počítat, se stal vyhledávací algoritmus. Sociální sítě rovněž prolomily bariéru mezi tvůrci a publikem a umožnili její průchodnost. Otevřely se nové příležitosti a vedle nich i nová rizika, mezi něž patří také problematika záměrných dezinformací. Na změny se snaží reagovat i veřejný sektor, a to jak na úrovni EU, tak na úrovni jednotlivých států. Rozvoj technologií založených na umělé inteligenci či rychlý nárůst popularity některých nově vznikajících sociálních sítí, zejména mezi mladou generací, přitom dokládá, že stále nejsme na vrcholu technologického vývoje v oblasti ICT. Vhodné nástroje se proto stále hledají a nápomocná může být i široká celospolečenská diskuse.

Sdílejte