Digitální daň očima (nejen) spotřebitele

Spotřebitelské fórum uspořádalo 23. 7. 2019 pracovní snídani s tématem Digitální daň očima (nejen) spotřebitele.

Jednání o zavedení digitální daně na úrovni EU narazilo na odmítavý postoj Irska, Dánska a Švédska. Diskuse o přístupu ke zdanění digitálního světa pokračují na globální úrovni v rámci OECD. Zároveň se však některé členské státy EU rozhodly k přijetí národní právní úpravy a diskuse o tomto kroku doputovala i do České republiky. Ministerstvo financí by mělo v průběhu května 2019 připravit návrh digitální daně. Kulatý stůl Spotřebitelského fóra s názvem „Digitální daň (nejen) z pohledu spotřebitelů“ dává možnost náležitého prodiskutování důvodů, proč by taková daň měla či neměla být zavedena, na koho by daň dopadla a jak by ovlivnila digitální služby u nás.

Jak relevantní jsou argumenty, které v této souvislosti zaznívají, jako je riziko dvojího zdanění a mezinárodních arbitráží? Bude digitální daň vyrovnávací nebo diskriminační? Neexistuje již v současné době cesta, jak náležitě zdanit digitální služby v rámci stávajících ustanovení daňového práva? Může se zavedení digitální daně promítnout do dostupnosti digitálních služeb u nás a jak? Jaké jsou alternativy k digitální dani na národní úrovni a jaké poučení lze hledat v zahraničí?

Podívejte se na pozvánku a seznam řečníků. 

Sdílejte