Kulatý stůl: Význam bezpečnosti dat pro rozvoj digitálních služeb

Přinést pohled účastníků na klíčový faktor pro další rozvoj digitálních služeb, kterým je správa a bezpečnost dat uživatelů, stejně jako na chystanou regulaci na úrovni EU v podobě návrhu Nařízení o evropské správě dat a v neposlední řadě také i představit, na jaké údaje jsou spotřebitelé v ČR citliví a jakou roli pro ně dnes bezpečnost dat hraje. Těmito tématy se zabývali účastníci kulatého stolu pořádaném dne 24. června, 2021, Sdružením českých spotřebitelů, a kterého se účastnil i Kryštof Kruliš, předseda správní rady Spotřebitelského fóra.

Záznam z kulatého stolu i výsledky spotřebitelského průzkumu najdete na webu konzument.cz.

Sdílejte