Aktualita: Udržitelná spotřeba při nákupu potravin

V Konferenčním centru City v Praze a také on-line proběhl dne 25. listopadu 2021 kulatý stůl na téma udržitelné spotřeby při nákupu potravin, který se zaměřil na otázky plýtvání potravinami a také na možnosti, jak můžeme vzniku potravinového odpadu zabránit.

Kulatý stůl a diskusi, na které se vedle našich expertů bezprostředně podíleli paní Mgr. Helena Kavanová, tisková mluvčí Potravinářské komory ČR, paní Jana Bártová, Corporate Affairs Manager ve společnosti Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, pan Ing. Pavel Mikoška, viceprezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a ředitel kvality ve společnosti Albert, paní doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D., vedoucí výzkumného týmu v Ústavu marketingu a obchodu na Mendelově univerzitě v Brně, pan Mgr. et Mgr. Kryštof Kruliš, Ph.D., předseda správní rady Spotřebitelského fóra a paní Mgr. Markéta Braun Kohlová, Ph.D. z Centra pro otázky životního prostředí, na Univerzitě Karlově, přitom uspořádalo Sdružení českých spotřebitelů,z.ú. (SČS) ve spolupráci s Radou kvality ČR, která tuto akci také finančně podpořila.

V rámci tohoto kulatého stolu byla představena i studie, kterou jsme s podporu Rady kvality ČR na toto téma zpracovali, a všichni účastníci se v rámci věcné a konstruktivní diskuse shodli na tom, že plýtvání potravinami představuje velký problém, který je potřeba řešit, a to o to víc, že EU přijala velmi ambiciózní cíl snížit do roku 2030 objem potravinového odpadu na obyvatele na jednu polovinu, a to na maloobchodní i spotřebitelské úrovni.

Celá akce ukázala, že je o toto téma v ČR na straně soukromého sektoru zájem, a přispěla i k výměně příkladů dobré praxe a zkušeností, jak lze na jednotlivých úrovních potravinově dodavatelského řetězce možná opatření a doporučení formulovaná k omezení plýtvání potravinami v námi zpracované studii naplňovat.

Program kulatého stolu i záznam z celé akce naleznete – zde.

Pro více informací k problematice udržitelné spotřeby při nákupu potravin i tomuto projektu navštivte web Sdružení českých spotřebitelů www.konzument.cz anebo oficiální portál Rady kvality ČR www.narodniportal.cz.

Sdílejte