Grantová výzva Spotřebitelského fóra

Výzva k předkládání návrhů projektů v grantovém programu Spotřebitelského fóra pro rok 2022

Zapsaný ústav Spotřebitelské fórum v rámci svých aktivit na podporu spotřebitelských organizací a jejich činnosti v České republice hodlá v rámci svého grantového programu přispět na projekty organizací neziskového sektoru v oblasti ochrany spotřebitele a/nebo projektů na pomoc skupinám osob patřících mezi tzv. Neviditelné (https://neviditelni.org/) v roce 2022.

Po zhodnocení přínosnosti projektu může být vybranému projektu udělena podpora až do výše 30 000,- Kč. Podpora může být v tomto grantovém programu udělena až 3 projektům. Předmětem žádostí mohou být zejména následující projekty (včetně interních mzdových nákladů) :

  1. Implementace inovativních projektů v oblasti ochrany spotřebitele
  2. Příspěvek na spolufinancování existujícího (pokračujícího) projektu v oblasti ochrany spotřebitele, který je podpořen i z jiných zdrojů, a má zvláštní přínos pro spotřebitelskou veřejnost
  3. Projekt zpracování dat a výzkum v oblasti ochrany spotřebitele
  4. Projekt zaměřený na pomoc skupinám znevýhodněných osob patřících mezi tzv. Neviditelné (https://neviditelni.org/)

 

Způsobilí žadatelé:

  • Spotřebitelská organizace působící dlouhodobě (alespoň 2 roky) na území ČR s prokazatelnou praxí v oblasti ochrany spotřebitele[1]
  • Organizace neziskového sektoru s prokazatelnou praxí (alespoň 2 roky) pomoci skupinám znevýhodněných osob patřících mezi tzv. Neviditelné (https://neviditelni.org/) na území ČR

 

Způsob podání výzvy:

K přihláškám prosím využijte přiložený formulář. Návrhy v tomto grantovém programu se podávají do 15. ledna 2022 na adresu info@spotrebitelskeforum.cz. Na tuto adresu lze také zasílat případné dotazy k zadání grantového programu.

 

Časový plán:

Vyhodnocení návrhů proběhne v druhé polovině ledna 2022. Finanční prostředky budou zaslány do dvou týdnů od rozhodnutí o udělení grantového příspěvku.

Realizace projektů může probíhat kdykoliv v roce 2022 a bude zakončena sepsáním krátké zprávy o dokončení projektu a jeho přínosech, která bude zveřejněna na webových stránkách Spotřebitelského fóra.

Udělení grantu Spotřebitelského fóra pro rok 2020 či 2021 nevylučuje možnost totožné organizaci účastnit se grantového programu pro rok 2022. Prostředky z grantu 2022 ale budou organizacím, které přijaly granty v předcházejících ročnících, zaslány až po splnění všech podmínek předchozích grantů, včetně sepsání krátké závěrečné zprávy o realizaci předchozího projektu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo změnit nebo zrušit grantový program.

 

Kompletní přihlašovací formulář naleznete na tomto odkaze: SF_Grant 2022

 

Sdílejte