Analýza: Ubytovací platformy – IČ coby nejvhodnější údaj pro identifikaci a možnosti samoregulace

Policy paper zapsaného ústavu Spotřebitelské fórum analyzuje potřebu a přínosy uvádění identifikačního čísla (IČ) v rámci nabídek ubytovacích služeb na platformách a argumentuje pro široké zavedení takového samoregulačního kroku v České republice.

Hlavní zjištění:

  • Online tržiště s ubytovacími službami zpravidla umožňují, aby poskytovatelé ubytovacích služeb u svých nabídek uvedli údaje sloužící k jejich identifikaci, ale nevyžadují, aby takovou informaci uvedli a lze se často setkat s nabídkami, kde poskytovatel vystupuje jen pod křestním jménem. Problematika nedostatečnosti údajů identifikujících poskytovatele služeb na platformě – online tržišti – ale není věcí jen nabídky ubytovacích služeb v soukromí. Zcela obdobné problémy s identifikací ubytovatele na ubytovacích platformách jsou i v případě nabídek menších hotelů či penzionů.
  • Platformy standardně umožňují provést transakci jejich prostřednictvím a v případě potřeby zákazníka cokoliv řešit pak většinou vystupují v roli efektivního arbitra sporů. V praxi tak většinou spotřebitel nemusí nedostatek identifikace osoby stojící za nabídkou zásadněji pocítit. Potřeba znát přesnou identifikaci poskytovatele ubytování ještě před uzavřením transakce však může být i tak pro část spotřebitelské veřejnosti pociťována coby důležitá. Dle ustanovení obecného spotřebitelského práva by obchodníci měli svou totožnost zveřejnit ještě před uzavřením transakce. Bez dostatečné identifikace
    poskytovatele služeb spotřebitel nemá možnost sám si ověřit, zda poskytovatel ubytování je stále aktivním podnikatelem.
  • Řádná identifikace ubytovatelů může být nadto významná také pro veřejnou sféru či výkon sousedských práv. Uvádění IČ poskytovatelů ubytovacích služeb v nabídkách může v konečném důsledku usnadnit ex ante monitorování a transparentní kontrolu poskytování ubytovacích služeb a přispět tak k efektivnějšímu výkonu veřejné správy, včetně vymáhání daňových povinností a efektivnější daňové kontrole, jakož i k ochraně sousedského soužití v městském prostředí a komunitách. Při řádném uvádění IČ v nabídkách ubytovacích služeb by nadto mohl vniknout prostor pro přehodnocení požadavků na různá dodatečná hlášení, která dnes ubytovatele i platformy nepřiměřeně zatěžují.
  • V ČR, kde nebyly zavedeny zvláštní registry ubytovatelů jako v jiných zemích EU, je nejvhodnější způsob jejich nezaměnitelné identifikace uvedení identifikačního čísla (IČ) již v nabídce ubytovacích služeb na platformě. Tento postup by přispěl také k rozlišení nabídek podnikatelů – obchodníků s IČ od těch v rámci tzv. kolaborativní ekonomiky, kteří pod IČ nevystupují.
  • S ohledem na délku legislativního procesu v ČR by nejvhodnější a nejrychlejší cestou ke změně stávajícího stavu byla samoregulační dohoda napříč sektorem platforem ubytovacích služeb za účasti veřejného subjektu. Taková dohoda by mohla přinést rychlé vylepšení stávajícího stavu. Zároveň by mohla sloužit coby předpolí širších samoregulačních dohod ve vztahu k dalším otázkám tohoto odvětví. Posílila by se tak také kapacita ČR být leaderem v nadcházejícím CZ PRES v oblasti regulace krátkodobých pronájmů, jejíž zavedení se zvažuje na úrovni EU.

Kompletní policy paper je dostupný zde Analýza SF: IČ na ubytovacích platformách

Sdílejte