Studie: NGO lobbing v Evropské unii

Publikováno Posted in Aktuality SF

V říjnu 2019 jsme publikovali studii zaměřenou na lobbing nevládních organizací v Evropské unii. Studie obsahuje teoretický základ a praktické shrnutí situace z oblasti působení spotřebitelských organizací. Výzkum bude doplněn o poznatky ze semináře, který […]